Pten.rku%40demikulir

Комунальний заклад "Прилуцький фаховий медичний коледж" Чернігівської обласної ради

Pten.rku%40demikulir

Комунальний заклад "Прилуцький фаховий медичний коледж" Чернігівської обласної ради

Кожен член циклової комісії впроваджує певні інформаційно-комунікаційні технології в навчально-виховний процес, теми яких пов’язані як із методичною проблемою коледжу, так і з науково-методичною проблемою, над якою працює циклова комісія загальноосвітніх дисциплін та природничо-наукової підготовки. Сучасні засоби навчання дають змогу студентам краще та ефективніше засвоювати новий програмовий матеріал, набувати уміння та навички, а сучасне бачення та вирішення проблем забезпечення наочностями теоретичних та практичних занять, дають можливість викладачам більш повноцінно викладати матеріал та формувати у студентів багатогранне бачення теми.

Illustration

Скиба Денис Віталійович – голова циклової комісії.Закінчив Ніжинський державний університет, 2003р. Викладає дисципліни «Медична хімія», «БЖ», "Хімія", "Біологія"Викладач вищої категорії, старший викладачПрацює над науково-методичною проблемою: «Особистісно-орієнтований підхід та формування професійної мотивації у встановленні майбутніх фахівців.»

Illustration

Кравченко Євгеній Миколайович Закінчив Ніжинський державний університет ім.Миколи Гоголя (2014) . Викладає дисципліни «Математика», «Фізика та астрономія», "Основи біофізики", "Основи економічної теорії"Викладач другої категорії.Працює над науково-методичною проблемою: «Впровадження елементів сучасних інноваційних технологій на заняттях математики»

Illustration

Котляр Тетяна ІванівнаЗакінчила Київський Міжнародний університет, 2020,Ніжинський державний педагогічний інститут ім. М.В. Гоголя, 1997р. Викладає дисципліни «Біологія» та "Медична біологія"Викладач вищої категорії, викладач-методист.Працює над науково-методичною проблемою: «Використання інтерактивних технологій навчання при організації навчально-виховного процесу»

Illustration

Білодід Наталія ВолодимирівнаЗакінчила Курський медінститут Трудового Красного Знамені, 1991р. Викладає дисципліни «Фармакологія та медична рецептура», «ВМП», "Догляд за хворими"Викладач другої категорії.Працює над науково-методичною проблемою: «Організація навчальної діяльності здобувачів вищої передфахової освіти з використанням методів проблемного навчання»

Made with