Pten.rku%40demikulir

Комунальний заклад "Прилуцький фаховий медичний коледж" Чернігівської обласної ради

Pten.rku%40demikulir

Комунальний заклад "Прилуцький фаховий медичний коледж" Чернігівської обласної ради

Випускаюча циклова комісія відділення «Лікувальна справа » працює над проблемою : «Компетентісний підхід використанні інновацій них технологій навчання та виховання при підготовці конкурентоспроможного медичного фахівця в сучасних умовах »Основні завдання випускаючої циклової комісії :- максимальна орієнтація кожного викладача на впровадження методів і прийомів сучасних педагогічних технологій, які сприяють удосконаленню традиційних форм і методів навчання ;- підвищення професійної компетентності, поглиблення професійних знань, навичок та вмінь- запровадження уведення в практику комісії інноваційних підходів до проблеми оцінювання рівня знань студентів, заснованих на розробці та використанні комплексу комп’ютерних методик тестування, контролю та оцінювання рівня засвоєння знань ;- особистістно орієнтована взаємодія викладача з студентами (розвиток творчих здібностей, урахування індивідуальних особливостей , робота із здібними студентами);- узагальнення й поширення кращого педагогічного досвіду творчих викладачівОсновна мета випускаючої циклової комісії :- підвищення якості знань студентів за допомогою використання в навчально – виховному процесі сучасних педагогічних технологій ;- професійна підготовка фельдшерів для сфери медицини

Illustration

Живова Людмила Василівна – голова циклової комісії.Закінчила Ужгородський державний університет, 1987р. Викладає дисципліни «Догляд за хворими», «ВМ», "Медсестринство у ВМ"Викладач вищої категорії, викладач-методистПрацює над науково-методичною проблемою: «Методика використання інноваційних технологій в формуванні компетентісного спеціаліста.»

Made with