Pten.rku%40demikulir

Комунальний заклад "Прилуцький фаховий медичний коледж" Чернігівської обласної ради

Pten.rku%40demikulir

Комунальний заклад "Прилуцький фаховий медичний коледж" Чернігівської обласної ради

Науково-методична проблема випускаючої циклової комісії«Сестринська справа» протягом 2021-2022 навчального року:«Використання інноваційних технологій в теорії і практиці формування професійної та психологічної компетентності у майбутніх медичних сестер»Викладачами комісії вивчається передовий досвід Онищенко Тетяни Едуардівни на тему: «Розвиток та набуття професійних фахових компетентностей»Партнерство та професійна взаємодія викладачів-членів циклової комісії спрямована на особистісне і професійне зростання педагогів та студентів, розвиток у них здатностей швидко адаптуватися до нових умов на ринку праці, мобільно реагувати на нові виклики, проявляти оперативність у прийнятті рішень, виробляти готовність до демократичного, партнерського спілкування і міжособистісної комунікації, до соціально активних дій. Педагоги-члени циклової комісії,постійно підвищуючи рівень своєї компетенції, розуміють, що тільки фаховий педагог забезпечує якісну професійну освіту.

Illustration

Чернюк Людмила Анатоліївна – голова випускаючої циклової комісії.Закінчила Київський державний університет ім.Т.Г.Шевченка (1987) . Викладає дисципліни «Основи медсестринства» та «Історія медицини та медсестринства». Викладач вищої категорії, викладач-методист.Працює над науково-методичною проблемою: «Інформатизація медичної освіти – найважливіший стратегічний крок до формування конкурентного медпрацівника»

Illustration

Онищенко Тетяна Едуардівна– завідувачка відділення «Сестринська справа», член комісії.Закінчила Кримський медичний інститут ордена Трудового Червоного Прапора за спеціальністю «Педіатрія» (1987).Викладає дисципліни «Медсестринство в педіатрії». Викладач вищої категорії. Науково-методична проблема, над якою працює: «Особливості створення інтерактивного освітнього середовища у професійній підготовці майбутніх фахівців медицини»

Illustration

Гончарова Валентина Петрівна–член випускаючої циклової комісії.Закінчила Полтавський державний медичний стоматологічний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа» (1994).Викладач «Медсестринства в неврології», «Медсестринства в психіатрії та наркології», «Медичної та соціальної реабілітації», «Медсестринства в геронтології, геріатрії та паліативній медицині». Викладач першої категорії.Науково-методична проблема, над якою працює: «Інтерактивна модель- мотивація для навчання»

Illustration

Макаренко-Смілик Вікторія Миколаївна–член випускаючої циклової комісії.Закінчила Сумський державний університет за спеціальністю «Лікувальна справа» (2014). Викладач дисциплін «Медсестринство в акушерстві та гінекології», «Медсестринство в хірургії».Викладач-спеціалістПрацює над науково-методичною проблемою: «Застосування інноваційних технологій в процесі підготовки медичного фахівця»

Made with